20 oktober 2010, Redactie

India registreert natuurschatten

India gaat, behalve economische indicatoren als het bruto binnenlands product, ook de natuurlijke rijkdommen van het land vastleggen.

India wil de stand van planten, dieren, water en andere natuurschatten registreren. Pavan Sukhdev, econoom en een van de sprekers tijdens de top over biodiversiteit, juicht de stap van India toe. “Natuurlijke rijkdommen horen een plek op de balans van elk land te hebben.”

Bron: The Guardian