16 oktober 2010, Redactie

Goed doel zwijgt over mislukking

Goede doelen zijn niet open over mislukte projecten. Donateurs krijgen niets te horen over charitatieve projecten die niet goed zijn verlopen.  Angst voor reputatieschade en dus minder inkomsten is de belangrijkste reden voor de zwijgzaamheid. Dat blijkt uit een peiling onder 56 charitatieve organisaties in opdracht van accountantsbureau PwC.

De bevindingen zijn deze week bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Transparantprijs voor Goede Doelen 2010. Bijna driekwart, 72 procent, van de ondervraagde goede doelen zegt te vinden dat de gever recht heeft op inzicht in mislukkingen. Volgens het jaarrapport over de Transparant Prijs 2010 schetsen goede doelen echter vrijwel altijd een te rooskleurig beeld van hun activiteiten.

“De mix tussen wat goed is gegaan en wat minder goed ging is nog te veel onderbelicht in de jaarverslagen. In veel verslagen  worden alleen de succesvolste projecten beschreven. “Open en eerlijke communicatie is wezenlijk voor goede doelen”, aldus PwC, die samen met de stichting Civil Society initiatiefnemer is van de Transparant Prijs. De prijs wordt uitgereikt aan het goede doel met de beste financiële verslaglegging.

Bron: Trouw