13 september 2010, Redactie

Kritiek op christelijke ontwikkelingshulp

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet haar samenwerking met de christelijke hulporganisatie ICCO stoppen. Dat schrijven twee oud-zendingwerkers in een kritische brief aan de synode van de PKN.

Door de samenwerking met ICCO ontstaat er een kloof tussen de kerk en haar leden, vinden de briefschrijvers. De hulporganisatie heeft te weinig binding met de kerkelijke achterban. Ze maakt zich, om in aanmerking te komen voor subsidies, bovendien ondergeschikt aan voorwaarden die de overheid stelt aan hulporganisaties.

Het rommelt al langer binnen de christelijke hulpverlening. In februari van dit jaar brak ontwikkelingsorganisatie Solidaridad met de Rooms-katholieke kerk. De bisschoppen wilden inspraak in hoe het geld uit kerkelijke collectes door Solidaridad wordt besteed. Daar wilde directeur Nico Roozen niets van weten. Hij brak rigoureus met de kerk.

Bron: Vice versa

Zie ook:

Wereldburgers.TV: Rel om het Rooms-katholieke collectezakje