06 augustus 2010, Redactie

Economie voorbij de crisis

Alles onder controle?...

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) geeft vanaf 8 oktober aan de Universiteit van Tilburg een cursus voor mensen die antwoorden zoeken op de wereldcrisis. Het platform probeert inzicht te geven in hoe zaken als consumptie, milieu, energieprijzen en voedselschaarste met elkaar in verband staan.

In het najaar van 2008 is de kredietcrisis definitief doorgebroken. Die wereldwijde crisis heeft de hele wereld meegesleurd in een economische depressie die volgens veel deskundigen nog heel lang kan gaan duren. Daarnaast woeden er crises op het gebied van energie en klimaat, grondstoffen en voedsel die voor grote milieuschade en menselijk leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van de economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven, onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen en van voedsel.

In de cursus legt het Platform DSE haar visie uit op de huidige wereldproblematiek en de integrale aanpak ervan die de leden bepleiten.

Zie ook:

Fair & green Deal: Cursus ‘Economie voorbij de crisis’