26 juli 2010, Redactie

Nederlander betaalt niet voor ‘groene’ reis

In tegenstelling tot de Britse toerist, wil de Nederlandse reiziger niet betalen voor verduurzaming van toerisme. Deze week maakte The Travel Foundation bekend dat ze haar werk in Nederland moet staken. De organisatie kan geen geld verdienen aan verduurzaming van toerisme. Travel Foundation steunt projecten die gericht zijn op behoud en bescherming van natuur en cultuur van populaire reisbestemmingen.

Stichting Travel Foundation Nederland (TFNL) is drie jaar geleden opgericht om de reisbranche te verduurzamen. Reisorganisaties willen met TFNL op hun vakantiebestemmingen projecten steunen. Het gaat om projecten die ook waarde toevoegen aan de locaties voor de toerist. Het geld daarvoor moet komen uit donaties van de branche en vrijwillige bijdragen van consumenten. Dit model is in Engeland een succes gebleken. In Nederland vallen de opbrengsten echter dusdanig tegen dat TFNL moet stoppen.

Business model

De organisatie lijkt vooral last te hebben van de kwakkelende economie. Via internet werden aanvankelijk nog giften geïncasseerd, maar ook daar was in 2009 en 2010 een dalende trend te zien. Deelnemende reisorganisaties hebben hun personeel nog geïnstrueerd en getraind om van klanten een vrijwillige consumentenbijdrage te vragen voor duurzaam toerisme. Dat mocht niet baten. De hand van de reiziger bleef op de knip.

De activiteiten op de reisbestemmingen komen niet helemaal stil te liggen. De Britse zusterorganisatie Travel Foundation UK (TFUK) neemt de fakkel over. Lokale organisaties die hun toerisme willen verduurzamen, kunnen ook nog nieuwe aanvragen indienen bij TFUK.