24 juli 2010, Redactie

Linkervleugel CDA steunt eigen ‘subsidiebelangen’

CDA-prominenten uit de linkervleugel van de partij hebben privé ‘subsidiebelangen’ in milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Dat zou blijken uit navorsingen van onderzoeksjournalist Peter Siebelt. Volgens de journalist bekleden CDA-prominenten nevenfuncties bij organisaties die vele miljoenen aan subsidies incasseren.

Ook maakt Siebelt gewag van familierelaties die belangenverstrengeling suggereren. De zus van CDA-kamerlid en woordvoerster voor Ontwikkelingssamenwerking, Kathleen Ferrier is bijvoorbeeld bestuurslid van draagvlakorganisatie NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling). NCDO incasseert jaarlijks ruim dertig miljoen euro en voert onder meer de regelingen voor draagvlaksubsidies uit.

Niet transparant

Veel van het draagvlakbudget van NCDO komt terecht bij nieuwsmedia. Het draagvlakbudget dient om de publieke beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking te beïnvloeden. Dat het er daarbij niet altijd even transparant aan toe gaat wees ook onderzoek van Wereldburgers.TV uit. Deze nieuwssite maakte vorig jaar bekend dat NCDO veel van haar bestedingen niet in de jaarverslagen verantwoordt.

In het bestuur van de NCDO vinden we ook een andere CDA-prominent terug. Voormalig Eerste Kamerlid Jos van Gennip is voorzitter van de draagvlakorganisatie. Daarnaast is hij volgens Siebelt één van de medeoprichters van ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Van Gennip is ook directeur van Cordaid geweest. Zowel Cordaid als NCDO ontvangen voor honderden miljoenen aan subsidies.

‘Subsidiebelangen’

Ook noemt Siebelt CDA-prominent Tineke Lodders in zijn onderzoek naar ‘subsidiebelangen’. Als voorzitter van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua incasseerde die organisatie onder haar leiding tussen 2007 en 2010 2 miljoen euro aan subsidies. CDA-coryfee Doekle Terpstra haalde als voorzitter van ontwikkelingsorganisatie ICCO in de periode 2007-2010 525 miljoen euro aan subsidie op.

Ook voormalig premier Ruud Lubbers bekleedt diverse functies die afhankelijk zijn van de subsidies uit Den Haag. Hij is onder andere voorzitter van de Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF). In 2009 kreeg die club in totaal 2.678.580 euro aan subsidie.

Formatie

Siebelt suggereert dat CDA de vorming van een rechts kabinet met PVV tegenhoudt om zo de belangen van genoemde CDA-prominenten te beschermen. Vooral PVV wil drastisch snijden in de subsidiestroom uit Den Haag.

Peter Siebelt is onderzoeksjournalist. In 2003 publiceerde hij het boek ‘Eco Nostra’, het netwerk achter Volkert van der Graaf. In het boek beschrijft de auteur hoe een groot aantal milieu-actiegroepen nauwe banden met enerzijds universiteiten en anderzijds de hoogste regionen van de politiek zouden hebben.

Zie ook:

Telegraaf: Subsidiebelangen CDA-prominenten

Wereldburgers.TV: Kamervragen onderzoek Wereldburgers.TV

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.