16 juni 2010, Paul van der Sneppen (redactie)

Opnieuw kamervragen over subsidie journalisten

De SP pleit voor ‘drastische inperking’ van ‘draagvlaksubsidies’ aan journalistieke projecten. Dat laat een woordvoerder van de partij weten. De SP stelde deze week kamervragen over subsidie die draagvlak-organisatie NCDO heeft verstrekt aan dagblad De Pers. NCDO gaf 40.000 euro uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking aan de krant.

De Pers kreeg de subsidie om verslag te doen van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. SP-kamerleden Irrgang en Van Dijk willen onder meer van minister Verhagen weten wat dit project met ontwikkelingssamenwerking te maken heeft.

Overheidssubsidies aan nieuwsmedia zijn niet voor het eerst onderwerp van discussie in politiek Den Haag. Eerder besloot het kabinet al tot een verbod op co-producties tussen overheid en de publieke omroep. De co-producties zouden de onafhankelijkheid van de publieke omroepen aantasten. NCDO, de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, trad in meer dan de helft van die projecten op als geldschieter. Het bestuursorgaan organiseert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek draagvlak voor  ontwikkelingssamenwerking. Ze beschikt daarbij over een budget van 32 miljoen euro per jaar. Dat is ongeveer de helft van het totale ‘draagvlakbudget’ van het ministerie.

‘Bevriende’ organisaties

NCDO kwam eerder herhaaldelijk in opspraak omdat ze ‘bevriende’ organisaties zou bevoordelen bij de verstrekking van subsidiegelden. De meest spraakmakende ‘draagvlakaffaire’ is de onderhandse gunning in 2007 van een groot project aan evenementenbureau BKB, het bedrijf van de PvdA-prominenten Lennart Booij en Erik van Bruggen. Het project had volgens critici openbaar aanbesteed moeten worden. Ook is er kritiek op de draagvlaksubsidies aan nieuwsmedia omdat ze de journalistieke onafhankelijkheid zouden aantasten.

De SP-kamerleden Van Dijk en Irrgang vragen van de minister onder meer een overzicht van journalistieke producties die uit draagvlaksubsidies voor Ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd. Twee jaar geleden bleek al uit onderzoek van Wereldburgers.TV dat NCDO niet alle projecten verantwoordt in haar jaarverslagen. Pas in 2009 is de draagvlakorganisatie ook openheid gaan geven over zogenaamde ‘eigen projecten’. Dat zijn projecten die NCDO zelf zegt uit te voeren met partners.

Verbod

Vooral die projecten roepen steeds opnieuw vragen op. Zo bleek vorig jaar dat de draagvlakorganisatie het verbod op co-producties tussen overheid en de publieke omroep aan haar laars lapt. Van Dijk en Irrgang stelden vragen over de NCDO-steun aan het televisie- en webproject Mambapoint van de NCRV. Noch het kabinetsbesluit dat deze co-producties verbiedt, noch de kamervragen die de SP daarover stelde, hebben echter kunnen verhinderen dat subsidies aan de NCRV tot op heden worden voortgezet, zo blijkt uit onderzoek van Wereldburgers.TV.

Al in 2007 werd, door dagblad De Pers, voor het eerst gesproken over ‘vriendjespolitiek’ bij het gunnen van opdrachten door NCDO. Reden voor die verdachtmaking is de steeds terugkerende discussie of NCDO Europese aanbestedingsregels overtreedt. Die vraag is door de SP ook in de kwestie Mambapoint gesteld, maar er is nooit onderzocht of de draagvlakorganisatie hier in de fout is gegaan. Toenmalig minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking wimpelde de SP-ers af met een verklaring van NCDO zelf.  Die stelt zelf dat ze de aanbestedingsplicht inzake de financiering van Mambapoint heeft laten onderzoeken, maar geeft niet thuis als wordt gevraagd naar inzage in betreffend onderzoek.

Gunstig stemmen

In de jongste ‘draagvlakaffaire’ staat openbare aanbesteding niet ter discussie. De vraag is vooral of het hier om een snoepreisje gaat om journalisten gunstig te stemmen of om een heuse ‘draagvlakactiviteit’. Volgens Jan Jaap Heij, hoofdredacteur van De Pers, zegt dat de subsidie door de NCDO is verstrekt omdat De Pers zich in de subsidieaanvraag heeft voorgenomen ‘meer begrip en bekendheid te kweken voor de ontwikkeling van Zuid-Afrika’. Van Dijk en Irrgang daarentegen spreken van een ‘snoepreisje’ en ‘verkwisting van hulpgeld’.

© Wereldburgers.TV

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.

Zie ook:

Wereldburgers.TV: ‘Koenders wil zich niet branden aan NCDO’

Wereldburgers.TV: ‘Kamervragen over vriendjespolitiek’

Wereldburgers.TV: ‘Ministerie investeert doelloos miljoenen’