19 mei 2010, Redactie

“Nederland al decennia in recessie”

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kent de Nederlandse economie al vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog in een vrijwel constante groei. Maar dat is schijn, zegt econoom en ontwikkelingssocioloog Lou Keune. Hij waarschuwt voor misplaatst optimisme. Volgens hem zit Nederland al sinds eind jaren zeventig in een stevige recessie.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N61kMGDmiW4[/youtube]

Keune wil van het nieuwe kabinet dat mens- en natuurwaarden worden meegenomen in de macro-economische verkenningen en dat het bruto binnenlands product (BBP) niet langer als maatstaf wordt gehanteerd voor de economie.

Stof voor een pittig debat! Keune zal op 25 mei zijn voorstellen voorleggen aan politici tijdens een verkiezingsdebat over de economie van morgen.

Fair & green Deal verkiezingsdebat op dinsdag 25 mei in Debatcentrum Tumult, Utrecht (toegang gratis) Aanvang 20.00.u.