28 april 2010, Paul van der Sneppen (redactie)

Kritiek op MVO-criteria

De mensen, de planeet en winst...

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hoe kun je het toetsen? De Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en adviesbureau Cataly denken een oplossing gevonden te hebben. Maar dat nieuws wordt niet overal zonder scepsis ontvangen.

VBDO en Cataly hanteren een door Cataly ontwikkelde methode, de ‘Business Balance Standard’. Het instrument moet inzicht geven in de mate van duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen.

VBDO-directeur Giuseppe van der Helm vindt het voor zijn doelgroep, de beleggers, belangrijk dat ze toegang krijgen tot heldere informatie over de duurzaamheid van ondernemingen waar ze in investeren: “De mate van duurzaamheid van een bedrijf is namelijk een belangrijke indicator voor risico én rendement. Duurzaam opererende bedrijven presteren gewoon beter.”

Scepsis

Maar er is ook scepsis rond het initiatief. Hessel Abbink Spaink, partner in adviesbureau Applied Ethics Associates, werkte onder meer als Manager Corporate Social Responsibility bij Rabobank International. Volgens hem is maatschappelijk verantwoord ondernemen niet te vangen in toetsbare criteria: “Regels daarvoor zijn maatwerk en moeten ook kunnen veranderen in de loop van de tijd. De wereld laat zich niet vangen in duurzaamheidcriteria die in Nederland worden opgesteld. Bij MVO gaat het er vooral om dat ondernemingen aanspreekbaar zijn op hun gedrag.” Daarvoor zijn volgens Abbink Spaink al goede lijnen uitgezet door het Global Reporting Initiatieve (GRI), een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidverslaggeving opstelt.

Daarmee zijn volgens hem meteen de grenzen bereikt van wat je met regelgeving kunt doen: “Bij Rabobank heb ik ervaren dat regels per land en per sector ingevuld moeten worden.” Abbink Spaink haalt een oude discussie van stal om zijn argument kracht bij te zetten: “Hoezeer mag een onderneming betrokken zijn bij corruptie in Indonesië, Nigeria of Europa? Er zijn nu eenmaal landen waar corruptie bijna onontkoombaar is.”

Gewetensvragen

Voor wie deze discussie inmiddels te belegen is, heeft Abbink Spaink nog een paar andere gewetensvragen in de hoed: “Hoe duurzaam opereert een Chinees mijnbouwbedrijf dat jaarlijks 10 tot 20 dodelijke slachtoffers heeft als je weet dat Chinese concurrenten minstens het dubbele aantal slachtoffers maken? En hoe kijk je daartegen aan als je weet dat Australische mijnbouwbedrijven minder dan de helft dodelijke slachtoffers te betreuren hebben?”

Abbink Spaink ziet geen sluitende antwoorden in welke MVO-standaard dan ook: “Naar mijn idee is MVO dat ondernemingen zich in hun bedrijfsvoering in brede zin afstemmen op de omgeving en in staat zijn hun keuzes te verantwoorden tegenover de maatschappij.”

Nuttig instrument

VBDO laat weten dat ze zich niet aan één standaard verbindt. Ze vindt ‘Business Balance Standard’ wel een nuttig instrument voor beleggers. Het biedt volgens de belangenorganisatie vooral meerwaarde omdat het de winstgevendheid van het duurzaam ondernemen nadrukkelijk evenveel gewicht geeft als de sociaal maatschappelijke aspecten.

Zie ook:

VBDO: ‘persbericht Business Balance’

Cataly Partners: ‘Business Balance’

Global reporting Initiative (GRI): ‘FAQ’

© Wereldburgers.TV

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.