31 maart 2010, Jurjen Roerdinkholder (redactie)

Subsidies ingetrokken voor ontwikkelingsorganisaties

Meer dan twintig Nederlandse ontwikkelingsorganisaties krijgen geen subsidie meer van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Hieronder zijn onder anderen het Aidsfonds en Vluchtelingenwerk Nederland. Ook voor 21 andere organisaties draait Ontwikkelingssamenwerking de subsidiekraan dicht.

Vorig jaar maakte minister Koenders bekend dat veel ontwikkelingsorganisaties hun subsidie zouden verliezen. Hij wilde een einde maken aan de versnippering en de vanzelfsprekendheid waarmee organisaties jarenlang geld opstreken. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Verhagen, die de portefeuille Ontwikkelingssamenwerking heeft overgenomen van minister Koenders, voert diens plan nu uit.
Twintig samenwerkingsverbanden van in totaal vierenzeventig organisaties krijgen mogelijk nog wel subsidie. Onder die organisaties zijn Cordaid, HIVOS, ICCO, Het Nederlandse Rode Kruis, Plan Nederland, IKV-Pax Christie, Oxfam Novib, Terres des Hommes en Warchild. Deze organisaties  moeten uiterlijk 1 juli een uitgebreid programmavoorstel  indienen. Ontwikkelingssamenwerking neemt voor 1 november een besluit over de nieuwe subsidieaanvragen. Op de begroting van het ministerie is daarvoor 2.125 miljard euro gereserveerd.
In december 2009 zijn 43 aanvragen ingediend voor een bedrag van 3,7 miljard. Van in totaal  23 aanvragers is het subsidieverzoek afgewezen. De twintig overgebleven allianties hadden in de eerste fase voor een bedrag van 2,8 miljard subsidie aangevraagd.
Alle aanvragen zijn eerst getoetst op drempelcriteria meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn website. Zo moeten de ontwikkelingsorganisaties bijvoorbeeld samenwerken met maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden en moet 25 procent van de jaarlijkse inkomsten van de aanvrager afkomstig zijn uit andere bronnen dan die van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De huidige subsidieregeling (MFS I) loopt eind 2010 af. Die regeling is door voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Koenders vernieuwd om de samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties te bevorderen en de effectiviteit van de hulpinspanningen te vergroten. De doelstelling van de door Koenders bedachte plannen, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website, is om het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden te versterken. Zo moet een bijdrage geleverd worden aan het bestrijden van armoede.

Zie ook:

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Twintig allianties van ontwikkelingsorganisaties mogen nog een gooi doen.