16 maart 2010, Redactie

Salarissen goede doelen onderzocht

Van de twintig grootste goede doelen neemt Rode kruis directeur Cees Breederveld het zwaarste loonzakje mee naar huis. Stichting Updaid, uitgever van een onafhankelijke nieuwslog over de ontwikkelingsindustrie, informeerde naar de beloning van de directieleden van charitatieve organisaties.

Over de medewerking van de ondervraagde organisaties is Updaid-voorzitter Hans Sluijter niet ontevreden. Opvallend is echter wél dat het Rode kruis niet thuis geeft als naar de stand van zaken met betrekking tot directiesalarissen wordt geïnformeerd.

Lijstaanvoerder

Dat doet meteen het ergste vermoeden. En terecht. Rode Kruis directeur Cees Breederveld is lijstaanvoerder onder de onderzochte grootverdieners in de goededoelenindustrie. Breederveld toucheert volgens het reeds gepubliceerde jaarverslag van 2008 namelijk al een salaris van 199.000 euro.

Opvallend is dat bijna alle onderzochte goede doelen, voor zover ze zijn onderzocht en aan het onderzoek hebben meegewerkt, voldoen aan de code van de Commissie Wijffels. Daarin is een ‘fatsoensnorm’ vastgesteld die goede doelen als richtsnoer kunnen gebruiken voor de salarissen van hun directieleden.

Verontwaardiging

Maar de Code Wijffels kan kennelijk niet de goedkeuring wegdragen van het publiek. Daar oogsten de resultaten van het onderzoek voornamelijk afwijzende reacties. Verontwaardiging was volgens onderzoeker Hans Sluijter ook de algemene stemming na een eerder onderzoek van Updaid vorig jaar. Dat het ook met minder kan bewijzen onze zuiderburen. Sluijter ontdekte dat Belgische organisaties hun directeuren significant minder betalen.

Van de andere twee Nederlandse organisaties die geen respons hebben gegeven op het informatieverzoek van de onderzoeker valt vooral Vereniging Milieudefensie op. Wereldburgers.TV dook in de gegevens van 2008. Niets wijst erop dat de vereniging exorbitant hoge beloningen te verbergen heeft. Integendeel, de driekoppige directie (2,4 voltijds werknemers) toucheert in 2008 159.663 euro. Dat is gemiddeld 66.526 euro per directielid, inclusief de sociale lasten en pensioen. De vraag rijst nu of er in 2009 opmerkelijke veranderingen hebben plaatsgevonden en waarom de vereniging desgevraagd geen transparante informatie verstrekt.

Verklaarbaar

Dat de Nierstichting zich stil houdt is makkelijker verklaarbaar. Algemeen directeur Paul Beerkens nam in 2008 135.368,– euro mee naar huis en daarnaast nog 41.881,– euro aan pensioenpremie, ziektekosten- en onkostenvergoeding. Beerkens komt met die ruim 177.000 euro dicht in de buurt van ‘collega’ Ton Hanselaar van KWF Kankerbestrijding die een goede tweede plaats inneemt in het klassement van topverdieners van de goededoelenindustrie met bijna 180.000 euro (2009).

Top 3 grootverdieners goede doelen (bron: Wereldburgers.TV):

Organisatie Directeur/voorzitter Jaarsalaris Jaar
Rode Kruis Cees Breederveld € 199.000,– 2008
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar € 179.788,– 2009
Nierstichting Paul beerkens € 177.000,– 2008

Inventarisatie directiesalarissen (bron: Updaid):

Organisatie Directeur/voorzitter Jaarsalaris Jaar
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar € 179.788,– 2009
Pr. Bernhard Cultuurfonds Adriana Esmeijer € 168.130,– 2008
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden € 144.165,– 2009
Hartstichting Hans Stam € 140.812,– 2010
Zonnebloem Marijke van Eck € 127.100,– 2009
Astmafonds Michael Rutgers € 125.000,– 2009
Amnesty Eduard Nazarski € 122.183,– 2009
Unicef Jan Bouke Wijbrandi € 121.122,– 2009
Terre des Hommes Ron van Huizen € 120.293,– 2009
Cordaid René Grotenhuis € 119.387,– 2009
Kerk in Actie Haaije Feenstra € 115.381,– 2008
Plan Nederland Tjipke Bergsma € 106.705,– 2009
SOS Kinderdorpen Marcel Beerthuizen € 105.400,– 2009
Hivos Manuela Monteiro € 103.503,– 2009
Novib Farah Karimi € 103.000,– 2008
Greenpeace Liesbeth van Tongeren € 101.465,– 2009
Woord en Daad Jan Lock € 101.439,– 2009
Cliniclowns Hans Geels € 92.609,– 2009
Liliana Fonds Kees van den Broek € 92.016,– 2009
War Child Mark Vogt € 90.830,– 2009

Belgische collega’s

Opmerkelijk is ook dat directieleden van goede doelen in Belgie significant minder verdienen. Sluijter ondervond bij de zuiderburen wel meer weerstand. Dokters van de Wereld, MO*, Rode Kruis, Greenpeace, De Milieuboot, Artsen Zonder Vakantie en Broederlijk Delen gaven, volgens Sluijter, geen informatie. Amnesty International deed dat pas ná publicatie van Sluijters’ bevindingen.

Memisa Belgie heeft Updaid laten weten dat haar directeur, Pater Joseph Burgraff, géén salaris ontvangt en slechts onkostenvergoedingen declareert. Memisa Nederland maakt daarentegen maakt deel uit van Cordaid, geleid door René Grotenhuis die goed is voor een salaris van 119.387,– euro.

©Wereldburgers.TV

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer!

Steun Wereldburgers.TV door ons te volgen op Facebook en Twitter