12 februari 2010, Redactie

Rel om het Rooms-katholieke collectezakje

Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad zamelde veertig jaar lang, namens de bisschoppen, geld in voor ontwikkelingshulp in Zuid-Amerika. De opbrengsten van deze fondsenwerving kon ze zelf besteden. Dat is nu voorbij. Solidaridad moet met de bisschoppen aan tafel voor ze het geld mag uitgeven. Voor Solidaridad-directeur Nico Roozen is dat reden om maar helemaal te breken met de kerk.

De bisschoppen willen inspraak in de besteding van het geld dat in naam van de kerk is opgehaald. Het gaat om circa zeven ton per jaar uit collectes. Daarnaast haalt Solidaridad namens de kerk nog drie miljoen op uit andere fondsenwerving.

De Bisschoppelijke Commissie Missie en Ontwikkelingssamenwerking (BCMO) wil mee kunnen beslissen over de bestedingen en zo ook over de koers van Solidaridad. Dat is de prijs die de organisatie moet betalen om haar voorkeurspositie in de Katholieke ontwikkelingssamenwerking te behouden.

Toch willen de bisschoppen Nico Roozen ook niet het mes op de keel zetten. Daarom hebben ze ook een wat ‘lossere’ samenwerkingsvariant voorgesteld.  Solidaridad mag, net als een aantal andere ontwikkelingsorganisaties, een plaats innemen op het collecterooster van de kerk. De invloed van de bisschoppen zou dan veel kleiner zijn. Concreet betekent dit dat het kerkzakje rondgaat voor een specifiek, door de kerk goedgekeurd, project.

Maar Roozen bedankt voor de eer en breekt helemaal met de kerk. Hij nodigt de kerkganger uit tot tot kerkelijke ongehoorzaamheid. “Parochies kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan de ’nieuwe’ adventsactie die de bisschoppen gaan opzetten, maar te blijven collecteren voor de ’oude ’ adventsactie van Solidaridad. Als een daad van gelovig protest”, aldus Roozen.

Zie ook:

Trouw: Solidaridad breekt met de bisschoppen