10 november 2009, Paul van der Sneppen (redactie)

‘Groene’ levensovertuiging is religie

De ‘groene’ levensovertuiging van de 42-jarige Tim Nicholson is geen politieke overtuiging, maar een religieuze. Zo oordeelde afgelopen week een Britse rechtbank in de zaak tegen de voormalige werkgever van de man. Nicholson vocht zijn onstlag aan. Hij werd de laan uit gestuurd omdat hij zijn ‘groene’ levensvisie met iets teveel enthousiasme uitdroeg.

Nicholson werd in 2008 ontslagen. Als hoofd van de ‘afdeling duurzaamheid’ van een grote firma, drong hij bij zijn collega’s aan op het naleven van de eco-afspraken binnen het bedrijf.  De Brit stoorde zich aan de enorme verspilling van zijn collega’s en de achteloosheid waarmee ze dat deden.  Daar kwamen arbeidsconflicten uit voort en uiteindelijk volgde het ontslag van Nicholson.

Nicholson vocht zijn ontslag aan omdat hij, naar eigen zeggen, op grond van geloofsovertuiging is ontslagen. In hoger beroep besliste de rechter dat de man daarin gelijk heeft. De rechter oordeelde, zo legt de advocaat het vonnis uit, dat geloof in het door de mensen veroorzaakte klimaatprobleem en de morele gevolgtrekkingen daarvan meer zijn dan een politieke overtuiging. Het gaat om een filosofische geloofsovertuiging en valt daarom onder de wetgeving die mensen moet beschermen tegen discriminatie op grond van geloof.

De uitspraak doet wel stof opwaaien in de milieubeweging. Niet iedereen is er blij mee. Veel klimaatactivisten vinden het juist jammer dat, net nu er een beetje overeenstemming is over de opwarmingstheorie en de rol van de mens daarin, die opvatting als ‘geloof’ wordt bestempeld. De milieubeweging doet er juist veel aan om haar kijk op het klimaatprobleem te staven met wetenschappelijke argumenten.

Bron: BBC