06 november 2009, Annie Manders (Partin)

Kleine helper onzichtbaar voor overheid

-Gastblogger-

Hoe verder met de kleinschalige particuliere hulp aan ontwikkelingslanden?

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking ziet er met name voor de Particuliere Initiatieven slecht uit. Vanwege alle veranderingen, deels door bezuinigingen, maar meer nog door de plannen van Minister Koenders, zal het sowieso erg moeilijk worden voor het PI om straks überhaupt nog voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Bijvoorbeeld door de verhoogde eisen waaraan het PI straks zal moeten voldoen. Of omdat de subsidie voor draagvlakversterking onder druk ligt en misschien wel gaat verdwijnen. Tenzij men aan kan tonen dat er “gedragsverandering” plaats vindt in Nederland of dat er een directe relatie is met armoedebestrijding in het ontwikkelingsland. Verder blijft nog de vraag wat de MFO’s gaan doen nu deze veel minder subsidie krijgen vanwege de recessie. Kiezen zij voor hun “eigen” projecten of om de organisatie op peil te houden of blijven ze het PI steunen?

De meest prangende vraag op dit moment is misschien nog wel wat er met de KPA-subsidie van NCDO gaat gebeuren. NCDO wordt straks een kenniscentrum dat geen subsidie meer mag verstrekken. Maar waar die subsidie wordt ondergebracht weet nog niemand.
SenterNovem is afgevallen. We moeten er toch niet aan denken dat dit straks Europees aanbesteed moet gaan worden? Of dat het bij een of ander commercieel bedrijf terecht komt dat geen kennis in huis heeft over ontwikkelingssamenwerking? En dat misschien niet geïnteresseerd is in het werk van al die organisaties die zich met hart en ziel inzetten om de medemens in ontwikkelingslanden te helpen.

Het is dan ook te hopen dat er tijdens de begrotingsbehandeling voor OS op 17 en 18 november a.s. niet nog eens 20% extra bezuinigd moet worden door Minister Koenders. Partin heeft daarom aan alle Kamerleden en aan minister Koenders een brief gestuurd waarin zij hun bezorgdheid uiten over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Partin wacht met belangstelling op reacties van de Kamerleden tijdens het aanstaande debat. En natuurlijk op een afspraak met Minister Koenders.

We roepen alle organisaties die met vele vrijwilligers samen duizenden projecten steunen in een ontwikkelingsland dan ook op om zich aan te melden bij Partin. Om zo samen onze stem te kunnen laten horen. Ontwikkelingssamenwerking is terecht een zaak van iedereen, zoals Minister Koenders zegt. Maar voor onze eigen overheid zijn we onzichtbaar. We tellen niet mee en daar moet verandering in komen. Het PI levert n.l. een constante bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden van miljoenen mensen wereldwijd.