05 november 2009, Madelon van der Stap (Stichting Mayaschool Guatemala)

De toekomst van Maya-school Guatemala

-Gastblogger-

In Guatemala staat sinds 1997 het Centro Educativo Colegio Maya Solola. Een middelbare school van en voor de Maya-bevolking in Solola. Het gebouw en de leermiddelen zijn gefinancierd dankzij initiatief en donaties uit de regio De Ronde Venen en een verdubbelings-subsidie door de Nederlandse overheid.

VMBO, Mavo, VWO, lerarenopleiding – het is er allemaal en er wordt door de bevolking een dankbaar gebruik van gemaakt.

Speerpunt is de opleiding tot onderwijzer  – tientallen juffen en meesters die de eigen taal (het Kaqchikel) van de kinderen spreken en hun cultuur begrijpen, geven inmiddels les op lagere scholen in de regio. Zo draagt het Colegio Maya Solola er aan bij dat de sinds eeuwen genadeloos onderdrukte Maya’s dankzij onderwijs in de eigen taal en cultuur, uitgroeien tot zelfbewuste mensen die hun plaats in de samenleving durven opeisen.

Nu het Colegio Maya stevig op poten staat willen wij met elkaar de balans weer eens opmaken. Welke wensen leven er binnen de Mayagemeenschap, hoe zien zij hun toekomst en hoe kunnen wij, met respect voor  hun wensen en hun cultuur, daarop het beste inspelen?

En een vraag die in deze tijd natuurlijk niet achterwege kan blijven: hoe ziet de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking eruit nu minister Koenders onlangs  met name ten aanzien van de Particuliere Initiatieven zulke belangrijke wijzigingen in het vooruitzicht heeft gesteld ?

Uitnodiging

Uitnodiging

Zie ook:

Wereldburgers.TV: Agenda

MayaSchool.nl: Aanmelden