26 oktober 2009, René de Monchy (redactie)

Kamervragen over vriendjespolitiek met ontwikkelingsgeld

NCDO opnieuw in opspraak

Draagvlakclub van Koenders opnieuw in opspraak

SP-kamerleden Irrgang en Van Dijk hebben vandaag opnieuw kamervragen gesteld over vermeende vriendjespolitiek bij het toekennen van subsidies.

De ministers Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Plasterk (Mediazaken) moeten uitleggen hoe het kan dat NCRV, ondanks een verbod, toch geld krijgt van NCDO.  Koenders’ draagvlakorganisatie NCDO is al sinds 2007 met enige regelmaat in opspraak omdat ze regels zou overtreden bij het verstrekken van subsidies.

Onafhankelijkheid

De kamerleden willen vooral weten waarom de draagvlakorganisatie begin dit jaar ruim drieënhalve ton heeft geïnvesteerd in het project Mambapoint van de NCRV. NCDO, een bestuursorgaan dat jaarlijks ruim dertig miljoen te besteden heeft om draagvlak te creëren voor ontwikkelingssamenwerking, zou daarmee het verbod op coproducties tussen overheid en publieke omroep aan haar laars lappen, vinden de SP-ers. Het kabinet oordeelde vorig jaar dat de coproducties tussen programmamakers en de overheid de onafhankelijkheid van de publieke omroep aantasten. NCDO was goed voor meer dan de helft van al die coproducties.

NCDO verweert zich in antwoord op eerdere kamervragen door te stellen dat het verbod niet geldt voor Mambapoint omdat het geen televisieproductie is. Een slap verweer vinden de SP-ers. Ze verwijzen naar het besluit over het verbod op coproducties. Daarin wordt gesproken over omroepproducties, niet uitsluitend over televisieprogramma’s. De verklaring van de draagvlakclub houdt, zo stellen de kamerleden, ook geen stand omdat de video’s van Mambapoint wél op televisie worden uitgezonden via een betaalkanaal. Ze vragen de minister daarom vandaag opnieuw om tekst en uitleg.

Verplichte aanbesteding

Eerder kreeg NCRV al ruim vierenhalve ton van NCDO voor de website. Dat was in 2007, toen het verbod op coproducties nog niet gold. Toch hebben de SP-ers ook hierover vragen. Ze willen weten waarom het project niet volgens de regels openbaar aanbesteed is. Bij een openbare aanbesteding kunnen bedrijven een offerte uitbrengen om zo een overheidsopdracht in de wacht te slepen. Het project Mambapoint zit ver boven het drempelbedrag dat geldt voor verplichte aanbesteding.

NCDO heeft in februari van dit jaar verklaard dat ze beschikt over een onafhankelijk onderzoeksrapport waaruit zou blijken dat het project Mambapoint niet aanbestedingsplichtig is. Als Joris Kleverlaan van NCDO, die gewag maakte van het rapport, wordt gevraagd om inzage, geeft hij echter nul op het rekest. Als hem wordt gevraagd of het rapport überhaupt bestaat: “Daar geef ik geen antwoord op.”

Nevelen

Ook de NCRV hult zich in nevelen. De omroep wil niet ingaan op vragen over de aanbestedingsplicht voor Mambapoint. Ze stelt zich op het standpunt dat NCDO als aanbestedende dienst zelf moet zorgen dat ze de regels naleeft. NCRV wil ook geen andere vragen over Mambapoint beantwoorden.

NCDO is de afgelopen twee jaar door Wereldburgers.TV herhaaldelijk vergeefs gevraagd om inzage in al hun investeringen. Wereldburgers.TV startte een onderzoek naar de bestedingen van NCDO toen ze merkte dat veel projecten, waaronder Mambapoint, niet in de jaarverslagen voorkwamen. Dit jaar zijn voor het eerst alle investeringen van NCDO opgenomen in het jaarverslag. De vragen van Wereldburgers.TV over de totstandkoming van de samenwerking met NCRV in Mambapoint blijven echter tot op heden onbeantwoord.

Betrapt

NCDO was eerder in opspraak over het feit dat ze regels overtreedt om bevriende partners te begunstigen. In 2007 werd ze betrapt op het onderhands gunnen van twee grote projecten aan het evenementenbureau BKB. Dat bureau is in handen van enkele prominente PvdA’ers. Beide projecten hadden openbaar aanbesteed moeten worden.

Dit voorjaar kwamen onderzoekers van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking met een evaluatie van de draagvlakactiviteiten. Dat verslag gaf minister Koenders aanleiding om flink in te grijpen. Het totale budget van ruim zestig miljoen wordt vanaf 2011 ongeveer gehalveerd. De dertig miljoen van NCDO worden teruggebracht tot circa tien miljoen. NCDO mag vanaf 2011 geen subsidies meer verstrekken, maar gaat in afgeslankte vorm verder als kenniscentrum.

Zie ook:

Dagblad De Pers: ‘Stichting negeert Europese richtlijnen’

Aanvullende vragen SP aan ministers Koenders en Plasterk 28 okt. 2009

Kamervragen SP 24 juli 2009 (met antwoord)

Kamervragen VVD Aptroot aan Koenders 24 okt 2007 (met antwoord)

Kamervragen SP Gesthuizen aan Koenders 24 okt. 2007 (met antwoord)

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.

© Wereldburgers.TV