24 augustus 2009, Paul van der Sneppen (redactie)

Koenders wil zich niet branden aan NCDO

Bert Koenders

Bert Koenders

“Niet mijn verantwoordelijkheid”, stelt minister Koenders in antwoord op vragen van de SP-kamerleden Irrgang en Van Dijk over de aanbestedingsplicht van draagvlakorganisatie NCDO. De draagvlakclub beantwoordt de vragen daarom, bij monde van de minister, zelf. Koenders lijkt daarmee afstand te nemen van de steeds terugkerende discussies over ‘vriendjespolitiek’ rondom de verdeling van zijn draagvlakbudget.

Het antwoord van NCDO betreft vooral vragen over investeringen in een webproject van de NCRV onder de naam Mambapoint. Het zou volgens de draagvlakclub niet gaan om staatssteun, maar om een ‘samenwerking’.

NCDO heeft sinds de lancering van de website, volgens eigen opgave, bijna acht ton in het project gestoken. De kamerleden willen weten of het project openbaar aanbesteed had moeten worden. NCDO is sinds het aantreden van de minister verschillende keren in opspraak geweest omdat ze aanbestedingsregels naast zich neerlegt.

Verbod op co-producties

Ook willen de SP-ers weten hoe de samenwerking tussen NCDO en NCRV strookt met het verbod op coproducties tussen overheid en de publieke omroep. Dat is in augustus vorig jaar van kracht geworden. De coproducties tasten volgens het kabinet de onafhankelijkheid van de publieke omroepen aan. Meer dan de helft van die producties kwamen voor rekening van NCDO. Begin dit jaar heeft NCDO, in weerwil van het verbod, opnieuw ruim drie ton in Mambapoint gestoken.

De vragen die dat oproept bij de SP-ers neemt Koenders wel voor eigen rekening. Volgens hem zou de coproductie tussen NCDO en NCRV geoorloofd zijn omdat het om een website gaat en niet om een televisieprogramma. De SP neemt geen genoegen met dat antwoord, zo meldt een woordvoerder van de kamerfractie: “Dit roept alleen maar nieuwe vragen op.”

Jaarverslagen

Wereldburgers.TV deed eerder al onderzoek naar bestedingen van draagvlakgelden door NCDO. Tot op heden weigert de draagvlakclub echter vragen van Wereldburgers.TV te beantwoorden over de projecten die ze ondersteunt. Wel lijkt NCDO, dit jaar voor het eerst, in het jaarverslag een volledig overzicht te geven van NCDO-projecten. Ook de omstreden ‘samenwerkingen’ worden nu vermeld.

Zie ook:

Dagblad De Pers: “Vriendjespolitiek”

Kamervragen:  SP 24 juli 2009 (met antwoord)

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.