23 juli 2009, Paul van der Sneppen (redactie)

Kamervragen over samenwerking overheid en publieke omroep

SP-kamerleden Irrgang en Van Dijk hebben vragen gesteld aan de ministers Koenders (OS) en Plasterk (media) over coproducties tussen overheid en de publieke omroep.

De vragen spitsen zich met name toe op investeringen van Koenders’ draagvlakorganisatie NCDO in de webportaal Mambapoint van NCRV. De vragen worden gesteld naar aanleiding van onderzoek van Wereldburgers.TV naar bestedingen van NCDO.

De kamerleden willen weten of de coproducties tussen NCDO en de publieke omroepen niet haaks staan op het verbod op dergelijke producties dat sinds augustus vorig jaar van kracht is. Ook willen ze weten of NCDO alle door haar gefinancierde projecten openbaar heeft gemaakt en of in alle gevallen de Europese aanbestedingsregels zijn nageleefd.

Wereldburgers.TV startte een onderzoek naar investeringen van NCDO toen vorig jaar bleek dat veel van die uitgaven niet in de jaarverslagen terug te vinden zijn. Ook over Mambapoint zijn vragen gesteld. Zowel NCDO als NCRV weigeren echter tot op heden inzage te geven in de totstandkoming van de financiering. Ook weigert NCDO vragen te beantwoorden over andere projecten die ze financiert.

In augustus vorig jaar zette het kabinet een streep door de co-producties tussen overheid en de publieke omroep. De samenwerking tussen overheid en omroepen zou de onafhankelijkheid van de publieke omroep aantasten. Ongeveer zestig procent van die producties kwamen voor rekening van NCDO.

Stichting Streetwise Network (SSN), uitgever van Wereldburgers.TV, heeft in april van dit jaar, samen met twaalf andere ondertekenaars, in een open brief bij minister Koenders er op aangedrongen de draagvlaksubsidies aan journalistieke producties helemaal te staken. Ze tasten de onafhankelijkheid van de berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking aan, aldus de ondertekenaars van de brief. SSN vindt de invloed van de overheid en de ‘hulpindustrie’ op de berichtgeving te groot. Ze pleit voor meer onafhankelijke berichtgeving en meer pluriformiteit.

Zie ook:

Kamerbrief Koenders n.a.v. kamervragen SP

IS-Online over draagvlak ontwikkelingssamenwerking

Commissariaat voor de Media: (rapport) ‘Mede Mogelijk gemaakt door Overheid

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.