29 mei 2009, Paul van der Sneppen (redactie)

Koepelorganisatie doe-het-zelf-hulp maakt struikelende start

Er is hevige discussie aan vooraf gegaan, maar de oprichting van Partin, een koepelorganisatie voor de doe-het-zelf-ontwikkelingswerkers is een feit. Dat maakt de belangenorganisatie vandaag bekend. Vooral de vraag of Partin een vereniging of een stichting moet zijn, heeft onder de initiatiefnemers voor felle discussies gezorgd. Uiteindelijk is gekozen voor een tijdelijke stichtingsvorm.

“Niet ideaal”, vindt Annie Manders, bestuurslid en initiatiefnemer van het eerste uur. “We hadden net zo goed meteen als vereniging kunnen beginnen, maar daar is veel weerstand tegen onder de leden van de denktank. Men is vooral bang dat een vereniging log en traag is doordat verenigingsleden inspraak hebben. Ikzelf heb vooral gepleit voor een snel besluit. Ik was bang dat we anders de kans zouden mislopen om als Partin invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Koenders haalt flink uit naar de doe-het-zelf-hulp. Onze subsidieregelingen staan op de tocht, maar wij hebben door onderlinge verdeeldheid nog steeds geen weerwoord kunnen geven.”

Het resultaat van de interne discussie is duidelijk een compromis. Partin is voorlopig een stichting geworden. De achterban die ze vertegenwoordigt, kan dus niet lid worden en dus ook geen invloed uitoefenen op de bestuurssamenstelling en het beleid. Wel heeft het bestuur het voornemen uitgesproken om de stichting voor 2011 op te heffen en verder te gaan in een rechtsvorm die dat wel toelaat. Over wat voor rechtsvorm dat wordt, wil Partin zich nu nog niet uitspreken.

Hoe de organisatie in de tussentijd haar broek ophoudt, is ook nog onduidelijk. Als stichting kan Partin namelijk geen betalende leden werven. Toch moeten bijdragen uit de achterban de stichting op de been houden. De koepelorganisatie roept belanghebbenden daarom op om zich te melden. Wie dat doet, wordt gevraagd een jaarlijkse bijdrage te doen van zestig euro doen in de stichtingskas.

Manders moet toegeven dat dit appél aan de achterban wat curieus is. Het lijkt er verdacht veel op dat de stichting leden werft alsof ze een vereniging is: “Toegegeven, daar heeft het alles van weg. De bijdrage die we vragen is namelijk niet vrijwillig. Maar daarvoor kunnen de ‘deelnemers’, zoals we ze noemen, wél gebruik maken van het kennisnetwerk dat we voor hen opbouwen. Ik vind bovendien dat de achterban er ook best wel op mag vertrouwen dat we niet alleen voor onszelf in Partin zitten. We doen het écht voor álle kleinschalige particuliere ontwikkelingsorganisaties en die vereniging, die komt er heus wel.”

Partin heeft de financiele bijdragen uit de achterban hard nodig. Ze wil namelijk onafhankelijk blijven van sponsors uit de ontwikkelingssector. Manders: “De verleiding is natuurlijk groot om subsidie of andere steun te accepteren. Maar we willen op eigen kracht groot worden en zo een stevige onderhandelingspositie verwerven binnen de sector en in de politiek.”

De koepelorganisatie wil de belangen vertegenwoordigen van kleinschalige particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast beoogt ze de onderlinge kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Circa tweehonderd organisaties hebben sinds november vorig jaar al belangstelling getoond voor het initiatief.

Zie ook:

linkedin-logo Linked-In netwerkgroep ‘Particuliere Initiatieven in Ontwikkelingssamenwerking’