19 mei 2009, Paul van der Sneppen (redactie)

Onderzoek naar doe-het-zelf-hulp flinterdun

Doe-het-zelvers in ontwikkelingssamenwerking zitten in zwaar weer. Steeds opnieuw wordt vanuit de politiek en de ontwikkelingssector geschoten op de ‘amauteurs’. En steeds opnieuw wordt daarbij gerefereerd aan onderzoek van Lau Schulpen, van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Toch valt er het nodige af te dingen op dat geruchtmakende onderzoek. Marketeer Gert Jan Vuyk onderwerpt het veel geciteerde stuk aan een kritische toets en geeft het een dikke onvoldoende.

Het onderzoeken zit Vuyk in het bloed. Als marketeer werkte onder meer voor Proctor & Gamble, Heineken en Coca Cola. De laatste vier jaar verdiept hij zich vooral in de goededoelensector en maakt zich hard voor transparantie in die bedrijfstak.

De marktonderzoeker heeft vooral kritiek op het feit dat Schulpen de verzamelde gegevens onvoldoende geanalyseerd heeft. Schulpen zou bovendien veel te vergaande conclusies treken uit het onderzoeksmateriaal dat hij verzameld heeft: “Het heeft er alle schijn van dat Schulpen veeleer iets wil aantonen dan dat hij iets wilde onderzoeken.”

Die schijn van partijdigheid laadt Schulpen ook op zich door niet helder te zijn over wie het onderzoek betaald hebben, vindt Vuyk: “Er is mij teveel schimmigheid rondom die financiering. Schulpen zou het in zijn vrije tijd gedaan hebben. CIDIN en de universiteit verbinden wel hun naam aan het onderzoek, maar we weten niet wie eraan mee betaald hebben. Wat ik wel zie, is dat ontwikkelingsorganisaties geld investeren in CIDIN.”

Het verbaast Vuyk dat Schulpen zoveel gegevens heeft verzameld zonder daar iets mee te doen: “Je wordt al lezende steeds bekogeld met allerlei gegevens, maar het is jammer dat hij die data niet nader analyseert. Ik zou bijvoorbeeld willen weten of de wrange conclusies die de onderzoeker trekt in mindere mate opgaan voor de één en in meerdere mate voor de ander. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat ervaring of de beschikbaarheid van subsidiegeld een onderscheidende factoren kunnen zijn. Maar Schulpen verzuimt om dat soort belangrijke verbanden te onderzoeken. Een gemiste kans.”

De conclusies die Schulpen in zijn rapport wél trekt, worden volgens Vuyk elders veelal weer teniet gedaan: “Wie alle kleine lettertjes leest, komt tot de ontdekking dat Schulpen eigenlijk nauwelijks iets zegt over doe-het-zelf-hulp. Ik vind dat wat laf want tijdens bijeenkomsten en in de media doet hij wél krasse uitspraken over zijn onderzoek. Hij fluit bovendien niemand terug die al te boude uitspraken doet naar aanleiding van zijn onderzoek.”

© Wereldburgers.TV

Zie ook:

Wereldburgers.TV: Lau Schulpen: “onderzoek doe-het-zelf-hulp niet representatief”.