30 september 2008, Paul van der Sneppen (redactie)

Koenders laat Calimero in de steek

-opinie-

Subsidies voor weeshuisjes van Ome Jan en Tante Miep op de tocht

Donkere wolken pakken zich samen boven de KPA-regeling voor kleinschalige particuliere ontwikkelingsprojecten, de Calimero’s zoals de hobby-ontwikkelingswerkers ook wel worden genoemd. Alle draagvlakactiviteiten, KPA incluis, zijn dit najaar onderwerp van een sectorbrede evaluatie. Stront aan de knikker dus. Maar wie behartigt in dit overleg de belangen van de ‘doe-het-zelvers’?

NCDO lijkt niet de beste kaarten te hebben. De KPA-regeling wordt, als die blijft bestaan, ondergebracht bij het ministerie zelf. NCDO moet zich van de minister meer gaan richten op andere draagvlakactiviteiten. Jammer want het beoordelen en verbeteren van kleine plaatselijke activiteiten is nou precies de taak waar NCDO zich heel kundig in toont.

Maar als belangenbehartiger voor het particuliere initiatief scoort de draagvlakorganisatie minder. Het door NCDO uitgegeven lijfblad P! voor ‘doe-het-zelvers’ in de ontwikkelingssector blijft bijvoorbeeld erg stil over het naderend onheil.

Wat er staat te gebeuren met de KPA-regeling is volstrekt onduidelijk. En juist dat is alle reden om de noodklok te luiden. Dit najaar vindt een ‘evaluatie’ plaats van alle draagvlakactiviteiten. In februari doet de minister verslag aan de kamer.

Wat de ‘doe-het-zelvers’ zorgen moet baren, is dat Koenders zich tot op heden niet duidelijk uitlaat over de rol die hij hen toedicht in ontwikkelingssamenwerking. In een kamerbrief van april dit jaar spreekt hij in dit verband van ‘geen vanzelfsprekendheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Onduidelijk is of hij met deze woorden de draagvlak- en medefinancieringsorganisaties de wacht aanzegt of de kleinschalige burgerinitiatieven. Waarschijnlijk moeten beiden vrezen voor wat komen gaat. Maar ‘de kleintjes’ ontbreekt het aan kennis van het politieke speelveld en aan mondigheid. Dat doet belooft niet veel goeds voor de toekomst van hun subsidies.

In P! haalt alleen columnist Lau Schulpen het naderend onheil even aan. Hij maakt zich echter vooral druk om de kritiek vanuit de kamer op NCDO. Dat met de discussie over de draagvlaksubsidies ook de KPA-regeling op de tocht staat, meldt Schulpen slechts terloops. De Nijmeegse onderzoeker lijkt zich er meer aan gelegen om te benadrukken dat NCDO geen enkele blaam treft voor de ophef rondom de draagvlaksubsidies.

Zo is iedereen in de sector druk met zichzelf. De ‘hobbyisten’ zelf ook. Maar in tegenstelling tot hen, slapen de grote draagvlakorganisaties nooit als er iets te (her)verdelen valt. De kleintjes moeten zich snel roeren, willen ze een plekje aan de onderhandelingstafel van de minister bemachtigen want bij evalueren alleen blijft het waarschijnlijk niet in de Haagse kamertjes.