03 augustus 2008, Marjan Smeitink (redactie)

Column: Aan de bak, babyboomer!

Marjan: "Aan de bak!"

Marjan: "Aan de bak!"

We wachten nu al een tijdje op de Gouden Eeuw van de Filantropie. Maar misschien dient de Gouden Eeuw van de Vrijwilliger zich wel éérder aan. Deze week presenteerde het CBS de nieuwste cijfers over vrijwilligerswerk en informele zorg.

Zo’n 44% van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk via kerk, school of organisatie en 28% geeft informele of mantelzorg. Alles wat u vermoedde klopt: mannen kiezen vaker voor sportclubs, vrouwen voor scholen en mantelzorg. Plattelanders zijn actiever dan stedelingen en hoger opgeleiden doen meer dan lager opgeleiden. De meeste vrijwilligers behoren tot de leeftijdsgroep die het sowieso al druk heeft: de 35 tot 44-jarigen.
Zonder vrijwilligers en mantelzorgers geen civil society, dat staat vast. Het beroep op deze smeerolie van de maatschappij zal alleen maar toenemen. De vraag is wat de verwende babyboom-generatie gaat doen. Wordt het golfen of bijles geven? Een tweede huis in Spanje of voorzitter van de oudheidkundige vereniging? Een boek schrijven of zorgen voor de 90-jarige ouders? Juist bij 55 tot 64-jarigen is een dalende trend zichtbaar. Misschien moeten organisaties zich wat minder richten op coole projecten voor jongeren. Pak die 60-jarigen! Hij/zij heeft geld, steeds meer tijd en nog heel veel gezonde jaren voor zich. En daarnaast wordt het natuurlijk tijd voor de Gouden Eeuw van de Nalatenschappen…