07 maart 2019, Redactie

Algemene Waterschapspartij luidt de noodklok over visstand

AWP acht vooruitzichten voor herstel ongunstig

“De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstellen zich nauwelijks van de extreme droogte van afgelopen zomer.” Dat zegt Hans Middendorp, visbioloog en vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). Hij doet zijn uitspraken onder meer op basis van waarnemingen van partijafdelingen in Brabant, Oost-Nederland en op de Veluwe. [meer...]

06 maart 2019, Redactie

Dijkgraven maken zich grote zorgen over droogte

Nieuwe beregeningsverbod dreigt in Brabant

Dijkgraven in het hele land spreken hun zorgen uit over de droogte. Het neerslagtekort is sinds de droge zomer van vorig jaar nog steeds niet ingelopen. Dit is de droogste winter sinds de winter van 1976-’77. Dat leidt tot veel te lage grondwaterstanden en dat is bedreigend voor zowel de natuur als voor de boeren. [meer...]

25 februari 2019, Redactie

Algemene Waterschapspartij wil live debat over uitbreiding kernreactor Petten

AWP wil harde garanties voor de veiligheid van grondwater

Lijsttrekker Peter Vonk  van AWP-afdeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil in aanloop naar de waterschapsverkiezingen graag met tegenkandidaten in debat over de veiligheid rondom de kernreactor in Petten. De faciliteit produceert onder meer radio-isotopen voor onderzoek naar en de behandeling van kanker. Er zijn plannen om de installaties uit te  breiden. [meer...]

19 februari 2019, Redactie

Kritiek op Australische insectenstudie

Cijfers over afnemende insectenpopulaties kunnen de toets der kritiek niet doorstaan

In Europa en de VS zijn insectenpopulaties zonder enige twijfel afgenomen. (c)Pexels.com

In Europa en de VS zijn insectenpopulaties afgenomen. (c)Pexels.com

De Australische studie naar de wereldwijde afname van insecten ligt onder vuur. De literatuurstudie wordt in april officieel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation. Nu al echter uiten wetenschappers en media flinke kritiek op de literatuuranalyse. Wel blijft overeind dat het in Europa en de VS slecht gaat met de insectenstand. [meer...]

18 februari 2019, Redactie

Chinezen maken de planeet groener

Satelietbeelden laten zien hoe de planeet de afgelopen twee decennia groener is geworden

De wereld wordt groener, zo blijkt uit studie van satelietbeelden. Dat schrijft het tijdschrift Nature Sustainability. De wereld is een groenere plek dan 20 jaar geleden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het menselijk gebruik van grond. India en China laten de grootste groei van groenareaal zien. [meer...]

02 februari 2019, Redactie

Nederland verdroogt

Klimaatverandering bedreigt ook grondwatervoorraad

“Waterschappen moeten dringend werk maken van regenwateropvang. Nederland moet daarvoor,  met name op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van het land, zoveel mogelijk regenwater vasthouden.” Dat zeggen voorzitter Ron van Megen en vicevoorzitter Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Het anders inrichten van ons watersysteem is van levensbelang voor onze landbouw en de natuur.” [meer...]

05 januari 2019, Redactie

Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

“Niet CO2-reductie maar masterplan waterveiligheid moet de hoogste prioriteit krijgen.”

“Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederlandse dijken en waterwerken.” Dat zegt ir. Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De AWP ondersteunt het net verschenen rapport waarin waterbouwkundigen oproepen om tot een masterplan waterveiligheid te komen. “Tot op heden heeft Den Haag de consequenties van de versnelde zeespiegelstijging nauwelijks bekeken. Dat is onverantwoord. De tijd dringt. We stevenen af op calamiteiten.” [meer...]

04 januari 2019, Redactie

Negen ton Nederlands ontwikkelingsgeld verduisterd in Tanzania

Tanzaniaanse semi-overheidsinstanties en uitvoerende ontwikkelingsorganisaties hebben het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) opgelicht voor bijna negen ton. Buitenlandse Zaken sponsorde een infrastructuurproject, dat nooit is gebouwd. Corruptiebestrijders van de Tanzaniaanse overheid hebben een onderzoek ingesteld. [meer...]

20 december 2018, Paul van der Sneppen (redactie)

Energie moet op de bon

De enige eerlijke oplossing voor de energiecrisis is al bijna 80 jaar oud

“Warm huis wordt molensteen”, kopte deze week de Telegraaf. De natie ontwaakt uit de weldadige sluimer van 70 jaar naoorlogse vrede en welvaart. We lijken af te stevenen op een existentiële crisis. De krant van wakker Nederland legt de vinger op de zere plek. Klimaatverandering leidt tot ingrijpende herverdeling van de welvaart en ‘de kleine man’ betaalt de rekening, zo duidt de krant. Maar waarom eigenlijk? Want eigenlijk ligt de oplossing voor het verdelingsvraagstuk heel erg voor de hand. Energie moet op de bon. [meer...]

23 november 2018, Redactie

Huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting

“Nederlandse huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van eigen onderzoek. Huishoudens betalen in het huidige stelsel 80 procent van de watersysteemheffing. De AWP wil het aandeel van de huishoudens bevriezen om tot een eerlijker verdeling te komen. [meer...]